О аутору

Др Горан Бојовић рођен је 1965. године у Пећи, Косово и Метохија, у породици којој је географски импулс давао отац др Бојко Бојовић. У родном граду завршио је основну и средњу школу.

Дипломирао је на Географском факултету у Приштини 1995. године.

Постдипломске студије, на Географском факултету у Београду завршио је 1999. године одбраном магистарске тезе “Туристичка валоризација Метохије“. Докторску дисертацију “Комплементарност планинског и бањског туризма на Копаонику“ је одбранио 2011. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду.

До сада, објавио је једну књигу “Туризам Метохије“, 2003. године, као и 8 радова и више публикација у часописима:
 Српског географског друштва, Института за географију П.М.Ф.-а Нови Сад, Планинарског савеза и Просветног прегледа.