Копаоник и бање у подгорини

  Пред Вама је туризмолошка монографија Копаоник и бање у подгорини. Дуго времена (око 7 година) прикупљана стручна литерална грађа, бројне консултације са професорима и колегама, 12 боравака на Копаонику и у описаним бањама, теренска осматрања, фотографисања и дуга пешачења резултирала су докторској дисертацији „Комплементарност планинског и бањског туризма на Копаонику“. Дисертација која је претходила монографији одбрањена је на Департману за географију, туризам и хотелијерство новосадског факултета 12.04.2011. године. Изради и штампању туризмолошке монографије су претходила објављивања два рада стручне тематике из области туризма и туристичких кретања: Промет туриста у бањама Копаоничке подгорине“, Бојовић Г. и Плавша Ј., 2010. године, Зборник Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад; „SWOT analiza“, Бојовић Г. и Плавша Ј., 2011. године, Туризам, Нови Сад.

 Монографија је публикована на 273 стране, у 12 поглавља са додатком везаним за демографске и статистичке податке истраживаног простора, и допуњена са 109 табела, 113 слика, 5 карти, 2 скице и 46 графикона. За научне раднике и туристичке ентузијасте ради лакше доступности, монографија је презентована и у електронском издању на сајту www.kopaonikibanjeupodgorini.com.

  Монографија „Копаоник и бање у подгорини“ је, због комплексности грађе и резултата актуелних истраживања, првенствено намењена научницима,географима а нарочито туризмолозима али ће свакако бити користан сапутник свим заљубљеницима путовања ка планинама и бањама овог дела Србије. Истраживани простор управо нуди неслућене могућности уживања у несвакидашњим, и не само, природним лепотама Копаоника и његове бањске подгорине. Неке нове перспективе са јаким акцентом на рекреативној функцији, посебно у описаним бањама а по узору на позитивна искуства конкуренције из ближег и ширег окружења, донеће овом простору далеко бржи, боље организованији и еколошки чистији туристички развој, чему се, а као аутор монографије, надам у што скоријем времену.

 Монографија као рад у целости или у сегментима, је отворена за сарадњу у циљу побољшавања, употпуњавања и обогаћивања теме, као и сваком добронамерном и стручном критичком мишљењу.

 Велику захвалност, што је ова монографија представљена широј читалачкој публици, дугујем својој породици на подршци, одрицању и разумевању за сва моја одсуства, дневна на терену а ноћна за компјутером, при обради прикупљених података. Неизмерну захвалност на свесрдном, стручном залагању и консултацијама дугујем проф. др Јовану Плавши и проф. др Стевану Станковићу, као и бројним сарадницима из разних сфера и делатности везаних за простор Копаоника и описаних бања.